PROMIENIOTWÓRCZE IZOTOPY co to jest
Co to znaczy IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE? Słownik Pośród izotopów promieniotwórczych rozróżniamy:1.

Czy przydatne?

Definicja Izotopy promieniotwórcze

Co to znaczy IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE: Nietrwałe izotopy ulegające samorzutnym przemianom jąder. Pośród izotopów promieniotwórczych rozróżniamy:
1. NATURALNE izotopy promieniotwórcze: wodoru (radiowodór 3H albo T, a więc tryt izotop promieniotwórczy wodoru wysyłający słabe promieniowanie , moment połowicznego rozpadu 12,4 lat. Tryt występuje w małych ilościach w przyrodzie, powstaje pod wpływem działania promieniowania kosmicznego na azot. Aktualnie pojawia się w atmosferze w powiększonych ilościach w rezultacie wybuchów termojądrowych), węgla (radiowęgiel 14C), potasu (40K), rubidu (87Rb), indu (115In), lantanu (138La), neodymu (150Nd), samaru (152Sm), lutetu (176Lu), renu (187Re), platyny (190Pt), polonu (210Po), astatu (215At, 216At, 218At), radonu (222Rn), fransu (223Fr), radu (226Ra), aktynu (227Ac), toru (232Th), protaktynu (231Pa - moment połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 34 000 lat), uranu (234U, 235U, 238U).
2. SZTUCZNE izotopy promieniotwórcze: wodoru (3H), węgla (14C), sodu (24Na), krzemu (31Si), fosforu (32P), siarki (35S), potasu (42K), wapnia (45Ca), żelaza (59Fe), kobaltu (60Co), miedzi (64Cu), galu (72Ga), arsenu (76As), kryptonu (85Kr), strontu (90Sr - wytwór rozszczepienia jąder uranu i plutonu wysyłający promieniowanie z okresem połowicznego rozpadu 28 lat), niobu (94Nb), srebra (110Ag), indu (116In), antymonu (124Sb), jodu (131J), ksenonu (133Xe), cezu (137Cs - sztuczny izotop promieniotwórczy, wytwór rozszczepienia jąder uranu i plutonu), irydu (192Ir), platyny (197Pt), złota (198Au), talu (204Tl), polonu (210Po), plutonu (238Pu).
Izotopy dzielimy na: izotopy naturalne i izotopy sztuczne. Przewarzająca część izotopów naturalnych jest izotopami trwałymi (to są izotopy naturalne albo sztuczne, których jądra nie ulegają samorzutnej przemianie promieniotwórczej), a tylko nie wszystkie ulegają przemianom promieniotwórczym. Np. chlor ma 9 izotopów, z których tylko 2 (35Cl i 37Cl) są trwałe, z kolei pozostałe ulegają promieniotwórczemu rozpadowi.
przewarzająca część izotopów sztucznych uzyskiwanych w reakcjach jądrowych jest izotopami promieniotwórczymi
Izorynchofilina:
oksoindolowy wywołujący skutek hipotensyjny u szczurów i delikatny skutek przeciwskurczowy na jelita. Alkaloid blokuje zwoje nerwowe i działa depresyjnie na aktywność lokomotoryczną myszy izotopy promieniotwórcze co to jest.
Infekcja:
wniknięcie drobnoustroju do organizmu gospodarza, regularnie w konsekwencji uszkodzenia naturalnych barier chroniących przed zakażeniem (na przykład uszkodzenie skóry). Zakażenie nie zawsze prowadzi izotopy promieniotwórcze definicja.
Interferon:
zwalczaniu infekcji wirusowych. Substancja białkowa hamująca namnażanie się wirusów (syntezę cząstek wirusowych) w komórkach, wykazująca swoistość gatunkową dla producenta interferonu (interferon izotopy promieniotwórcze co znaczy.
Immunostymulacja:
Pobudzanie układu immunologicznego, co prowadzi do zwiększonej obronności organizmu przed chorobami. Wzmaganie naturalnych systemów obronnych organizmu izotopy promieniotwórcze słownik.
Izoprenoidy:
intensywnym zapachu (olejki eteryczne) wywodzące się z izoprenu (C5H8). Najpospolitsze terpeny zawierają od dwóch do ośmiu jednostek izoprenowych. Istnieją terpeny łańcuchowe i cykliczne, jedno izotopy promieniotwórcze znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Izotopy promieniotwórcze znaczenie w Słownik I .