FOTOSYNTEZA co to jest
Co to znaczy FOTOSYNTEZA? Słownik wbudowywaniu CO2 atmosferycznego do związków organicznych, a.

Czy przydatne?

Definicja Fotosynteza

Co to znaczy FOTOSYNTEZA: Fundamentalny dla życia mechanizm biologiczny opierający na wbudowywaniu CO2 atmosferycznego do związków organicznych, a przeprowadzany poprzez organizmy fotosyntetyzujące, a więc rośliny zielone i nie wszystkie bakterie. Nazwa "fotosynteza" pochodzi z języka greckiego: phos = światło + synteza. Start badań nad fotosyntezą datuje się od 1630 roku, gdy van Helmont stwierdził, iż rośliny zielone same wytwarzają substancje organiczne, a nie czerpią ich z gleby.
Ten skomplikowany mechanizm biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonym w latach czterdziestych naszego stulecia. Za opracowanie cyklu reakcji związanych z asymilacją dwutlenku węgla otrzymali Nagrodę Nobla. Jednak już pod koniec XVIII wieku angielski uczony Priestley odkrył, iż "rośliny mogą naprawiać powietrze zepsute poprzez palące się świece" (1772r.).
Do skompletowania podstawowego równania fotosyntezy przyczynił się także holenderski badacz Ingenhousz, który stwierdził, iż przemiany zachodzące w trakcie "naprawiania zepsutego powietrza" wymagają światła (1779r.). Wkrótce później okazało się, iż składnikiem "niedobrego" powietrza pochłanianym poprzez rośliny jest dwutlenek węgla, a ponadto w procesie tym zużywana jest woda. W 1843 roku badania nad fotosyntezą uzupełnił niemiecki uczony Mayer odkryciem, iż rośliny pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją w energię chemiczną wiązań asymilatów.
Dopiero teraz stało się możliwe ułożenie podstawowego równania fotosyntezy:
6H2O + 6CO2 + ENERGIA ŚWIETLNA C6H12O6 + 6O2 - 687 kcal (-2872 kJ)
(Przy obecnym stanie wiedzy równania tego nie można uznać za wspólne dla wszystkich fotoautotrofów, a więc organizmów przeprowadzających asymilację CO2 "na świetle").
W 1862 roku J. Sachs stwierdził, iż pierwszym dostrzegalnym wytworem asymilacji CO2 jest skrobia gromadząca się w plastydach.

mechanizm wymiany energii świetlnej na chemiczną wiązań asymilatów dzielimy na dwie wyraźne etapy:
FAZĘ JASNĄ - zależną bezpośrednio od światła, w trakcie której dochodzi do wytworzenia tak zwany siły asymilacyjnej umożliwiającej zachodzenie dalszych etapów. Przemiany zachodzące w tej fazie zapisuje się uproszczonym równaniem:
12H2O + ENERGIA ŚWIETLNA + 18 ADP + 18 Pi 12(H2) + 18 ATP + 6O2
FAZĘ CIEMNĄ - zachodzącą w stromie chloroplastów i niezależną bezpośrednio od światła, co znaczy, iż odcięcie dopływu światła nie zatrzymuje od razu tej "części" fotosyntezy, dopiero wyczerpanie siły asymilacyjnej wywołuje taki skutek. W fazie ciemnej dochodzi do asymilacji CO2 i stworzenia związków organicznych, a więc produktów fotosyntezy, które mogą służyć jako substancje wyjściowe do dalszych przemian. W tej części fotosyntezy dochodzi do przemiany substancji. Reakcję ogólną tego procesu można przedstawić równaniem:
6CO2 + 12(H2) + 18 ATP C6H12O6 + 6H2O + 18 ADP + 18 Pi
12(H2) = 12 cząsteczek zredukowanego NADPH + H+

Praktycznie cała energia swobodna, z której korzystają układy żywe pochodzi ze słońca. By rośliny mogły pochłaniać kwanty światła i ich energię wymieniać na energię użyteczną biologicznie, potrzebne są cząsteczki zdolne do pochłaniania, a więc absorpcji światła. Są nimi fotoreceptory, a więc barwniki fotosyntetyczne, a pośród nich chlorofile, które są magnezoporfirynami (o czym świadczy budowa chlorofilu: w środku czterech pierścieni węglowo-azotowych, a więc pirolowych ułożonych w czworokąt położony jest atom magnezu).
W procesie świetlnym następuje pochłanianie energii świetlnej poprzez chlorofil, w następstwie czego tworzy się ATP, a więc fosforylacja fotosyntetyczna, a u roślin wyższych także fotoliza wody i zredukowanie NADP+.
W bakteriach, gdzie substancją redukującą jest wodór albo pewne związki, kluczową funkcją procesu świetlnego jest wytwarzanie ATP, z kolei zredukowanie NADP+ zachodzi w ciemnej reakcji enzymatycznej.
W procesie ciemnym następuje wbudowywanie CO2 do związków organicznych przy pomocy zredukowanych nukleotydów pirydynowych i energii zawartej w ATP.DWA Fazy PRZEBIEGU FOTOSYNTEZY
1. FOTODYSOCJACJA (FOTOLIZA), gdzie woda pod wpływem światła zostaje rozłożona na tlen, wydzielany do atmosfery i wodór, używany w drugim etapie fotosyntezy.
2. Mechanizm tworzenia czšsteczek GLUKOZY z wodoru i pobranego z atmosfery dwutlenku węgla.

Co to jest Farmakologia:
Porównanie zobacz: LEKI ROŚLINNE, LEKI SYNTETYCZNE) i ich właściwościach, mechanizmach działania na organizmy żywe, możliwościach wykorzystania w celu leczenia chorób, dawkowaniu, działaniach ubocznych i in fotosynteza co to jest.
Definicja Fluor:
Dlaczego chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie VII, rozpoczynający grupę kluczową fluorowców. Fluor jest jasnożółtym trującym gazem o ostrym zapachu (temp. topnienia: - 219,6° C, temp. wrzenia fotosynteza definicja.
Co znaczy Fosfaty:
Jak lepiej sztucznych nawozów fosforowych, zawierających przyswajalny poprzez rośliny fosfor. Do głownych nawozów fosforowych należą: superfosfat, precypitat, supertomasyna i tomasyna.Superfosfat jest fotosynteza co znaczy.
Słownik Fermenty:
Kiedy z gr. endzyme, co znaczy wewnątrz zaczynu, kwasu). Białka łatwe albo złożone wytwarzane w żywych organizmach i katalizujące przebieg reakcji metabolicznych. Skomplikowane katalizatory organiczne fotosynteza słownik.
Znaczenie Flawonoidy:
Od czego zależy charakterystyczne dla roślin, zawierające dwa pierścienie benzenowe, połączone fragmentem trójwęglowym, który może tworzyć dodatkowy pierścień z udziałem atomu tlenu. Odpowiednikiem flawonoidów są fotosynteza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Fotosynteza znaczenie w Słownik F .