CUKROWCE co to jest
Co to znaczy WĘGLOWODANY? Słownik wieloalkoholoaldehydy i substancje, które po hydrolizie uwalniają.

Czy przydatne?

Definicja Cukrowce

Co to znaczy WĘGLOWODANY: Sacharydy, cukrowce, cukry, ekipa związków obejmująca wieloalkoholoaldehydy i substancje, które po hydrolizie uwalniają te związki albo ich pochodne. Nazwa węglowodany opiera się na dawnym twierdzeniu, iż sacharydy mają wzór Cm(H2O)n. Jednak sporo związków zaliczanych aktualnie do sacharydów nie ma takiego wzoru sumarycznego i zawiera prócz C, H i O dodatkowe pierwiastki.
Nazwa sacharydy wywodzi się od sacharozy, sacharydu powszechnie używanego w celach spożywczych i zwanego kolokwialnie cukrem.
DO SACHARYDÓW NALEŻĄ:
monosacharydy, a więc jednocukry, cukry łatwe;
oligosacharydy, a więc kilkucukry złożone z kilku (od 2 do 10) monosacharydów,
polisacharydy zbudowane z dużej liczby monosacharydów (nawet rzędu 1000).
Monosacharydy i oligosacharydy różnią się zasadniczo od polisacharydów i dlatego nazwę cukry stosuje się tylko do dwóch pierwszych grup.
Monosacharydy i oligosacharydy są słodkie, rozpuszczalne w wodzie, łatwo krystalizują i mają ustaloną masę cząsteczkową. W odróżnieniu do nich polisacharydy nie mają słodkiego smaku, są mniej rozpuszczalne albo w ogóle nierozpuszczalne w wodzie i są zróżnicowane pod względem masy cząsteczkowej. Monosacharydy zawierają węgle asymetryczne i dlatego tworzą izomery optyczne. Naturalne monosacharydy wykazują z reguły konfigurację D na przedostatnim atomie węgla. Z najprostszego cukru - aldehydu D-glicerynowego - można wyprowadzić szereg D-aldoz. Do głownych D-aldoz należą: glukoza (Glc), galaktoza (Gal), mannoza (Man) i ryboza (Rib).
W podobny sposób można wyprowadzić szereg L-aldoz z aldehydu L-glicerynowego. Z kolei z dihydroksyacetonu można wyprowadziĆ szereg ketoz. Z ketoheksoz główna jest fruktoza.
Węglowodany zaliczane są do ekipy składników energetycznych i występują raczej w produktach pochodzenia roślinnego. Ich najbogatszym źródłem są: mąka, kasze, pieczywo, suche nasiona roślin strączkowych, a więc groch i fasola i ziemniaki. Zawierają one 20-70% węglowodanów w formie skrobi.
w najwyższym stopniu skoncentrowanym źródłem węglowodanów jest cukier.
Do ekipy produktów węglowodanowych zalicza się ponadto błonnik, którego rola nie bazuje na dostarczaniu energii. Rozpowszechniony w przyrodzie jako materiał budulcowy i podporowy roślin jest istotnym składnikiem pożywienia, jednakże ustrój ludzki nie trawi go i nie przyswaja.
Zawartość węglowodanów w pożywieniu jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania tłuszczów, ale ich nadmiar prowadzi do otyłości

Czym jest Cukrowce znaczenie w Słownik C .