BRONCHIT co to jest
Co to znaczy ZAPALENIE OSKRZELI, BRONCHIT (bronchitis)? Słownik zapaleniu oskrzeli stwierdza się.

Czy przydatne?

Definicja Bronchit

Co to znaczy ZAPALENIE OSKRZELI, BRONCHIT (BRONCHITIS): Zapalenie oskrzeli może być ostre albo przewlekłe.
W ostrym zapaleniu oskrzeli stwierdza się osłuchowo nad polem płuc rzężenia średniobańkowe i grubobańkowe. Dolegliwość przebiega z kaszlem, gorączką, ogólnym osłabieniem, bólami w klatce piersiowej, nieraz dusznością. U dzieci i ludzi starszych przebieg zapalenia oskrzeli może być ciężki. Przeciągające się zapalenie oskrzeli wymaga dokładnej obserwacji lekarskiej. W pierwszym okresie dolegliwości stosuje się środki uspokajające kaszel, później środki wykrztuśne, salicylaty albo - co aktualnie jest częściej praktykowane - paracetamol. W ropnym zapaleniu oskrzeli podaje się antybiotyki i środki odkażające drogi oddechowe. W zależności od potrzeby - w szczególności u osób starszych - stosuje się środki nasercowe.
Przewlekłe zapalenie oskrzeli może być następstwem ostrego zapalenia oskrzeli albo może występować u osób stale narażonych na drażniące działanie szkodliwych pyłów (na przykład u młynarzy, szlifierzy, ludzi pracujących przy azbeście) albo stale przebywających w zadymionym (dym papierosowy) pomieszczeniu. Przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych odgrywają sporą rolę w powstawaniu gośćca. Inne powody powodujące przewlekłe zapalenie oskrzeli to: powodujące zastój w krążeniu małym przewlekłe dolegliwości serca, i nadmierne palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Stałym symptomem przewlekłego nieżytu oskrzeli jest kaszel i duszność. Następstwem przewlekłego nieżytu jest przerost prawej komory serca i rozedma płuc

Czym jest Bronchit znaczenie w Słownik B .