co to jest
Co to znaczy BOR symbol B (z łac. borum)? Słownik ekipie III, rozpoczynający grupę kluczową.

Czy przydatne?

Definicja Bor

Co to znaczy BOR SYMBOL B (Z ŁAC. BORUM): Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie III, rozpoczynający grupę kluczową borowców.
Rodzimy boraks Na2B4O7, pochodzący z jezior w Tybecie, był znany i ceniony w średniowieczu. W 1808 roku francuscy chemicy J. L. Gay-Lussac i L. J. Thenard posługując się otrzymanym poprzez siebie metalicznym potasem otrzymali wolny bor stapiając potas z tlenkiem B2O3 w rurze miedzianej. Prawie równocześnie H. Davy dostał bor elektrolitycznie.
Bor jest niemetalem, krystaliczną substancją o szaroczarnej barwie, bardzo twardą. Znany jest także tak zwany bor bezpostaciowy. Temp. topnienia: około 2300° C, temp. wrzenia: około 2550° C, gęstość: 2,34 g/cm3 dla boru krystalicznego i 1,73 g/cm3 dla boru bezpostaciowego. Bor jest półprzewodnikiem - słabo przewodzi prąd elektryczny, wraz ze wzrostem temp. powiększa się jego przewodność (odwrotnie niż dla metali). Naturalny pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów trwałych: 10B i 11B, silnie pochłania neutrony.
W przyrodzie występuje w formie wielu minerałów, z których głównymi są: sassolin H3ponieważ3, boraks Na2B4O7 · 10H2O, boronatrokalcyt NaCaB5O9 · 8H2O, hydroboracyt (Mg, Ca) B6O11 · H2O.
Krystaliczny bor jest niewiele czynny chemicznie, nierozpuszczalny w kwasach i zasadach. Pierwiastek ten jest bardziej podobny do krzemu niż do - leżącego pod nim w układzie okresowym - glinu. W związkach występuje w stopniu utlenienia +3. Z wodorem tworzy borowodory. Na powietrzu w temp. 700° Celsjusza spala się, nie mniej jednak powstaje trójtlenek B2O3 - bezbarwna, bezpostaciowa masa reagująca z wodą z utworzeniem kwasu borowego H3ponieważ3.
Bor bezpostaciowy otrzymuje się poprzez redukcję magnezem trójtlenku B2O3 uzyskanego z naturalnych boranów poprzez rozkład kwasem siarkowym i odparowanie wody.
Bor krystaliczny otrzymuje się poprzez rozkład trójchlorku BCl3 na rozżarzonym drucie wolframowym. Niewielkie ilości boru (od tysięcznych do dziesiątych części procenta) dodane do stali zwiększają jej twardość. W celu powiększenia twardości stali i jej odporności na korozję stosuje się niekiedy borowanie - powierzchniowe nasycanie borem na głębokość 0,1-0,5 mm. W technice jądrowej bor jest stosowany na osłony przed promieniowaniem neutronowym i na pręty regulacyjne w reaktorach jądrowych w formie między innymi: boralu (spiek B4C + Al), boraksalu (spiek B2O3 + Al)

Czym jest Bor znaczenie w Słownik B .