BIAŁKA co to jest
Co to znaczy BIAŁKA - (proteiny)? Słownik substancje naturalne o złożonej budowie będące.

Czy przydatne?

Definicja Białka

Co to znaczy BIAŁKA - (PROTEINY): Polipeptydy zaliczane do biopolimerów. Wielkocząsteczkowe substancje naturalne o złożonej budowie będące nieodzownymi składnikami wszelkiej materii żywej. Do białek należą enzymy, nie wszystkie hormony i sporo istotnych składników strukturalnych komórki. Typowym białkiem jest czerwony barwnik krwi - hemoglobina.
kluczowymi składnikami białek są: węgiel (50-55%), wodór (6,6-7,3%), tlen (19-21), azot (15-19%), regularnie siarka (0,3-2,4%) i niekiedy fosfor i fluorowce.
Białka są wyjątkowo wrażliwe na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Pod wpływem ogrzewania przewarzająca część białek ulega ścięciu, a więc denaturacji. Poprzez częściową albo całkowitą hydrolizę białek uzyskuje się adekwatnie: proteozy, peptony, polipeptydy, aminokwasy.
Białka dzieli się na dwie ekipy: białka łatwe (proteiny) i białka złożone (proteidy).
Białka łatwe są zbudowane tylko z aminokwasów. Należą do nich: albuminy, globuliny, gluteliny, prolaminy, histony, protaminy, skleroproteiny.
Białka złożone zawierają prócz aminokwasów jedną albo więcej grup nieaminokwasowych, a więc prostetycznych, takich jak na przykład cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, barwniki, kwas fosforowy.
BIAŁKA ZŁOŻONE:
Glikoproteiny, gdzie składnikiem niebiałkowym jest sacharyd. Glikoproteiny występują w osoczu krwi, zalicza się także do nich owoalbuminę i kolagen.
Lipoproteiny, gdzie część niebiałkową stanowią lipidy, a więc tłuszcze (tłuszcze zgodne, fosfolipidy, cholesterol). Występują w surowicy krwi.
Nukleoproteiny, gdzie część nieaminokwasową stanowią kwasy. Występują w jądrach komórkowych (nukleoprotaminy, nukleohistony).
Chromoproteiny, gdzie jako komponenta niebiałkowa występuje barwnik (hemoproteiny, fikobiliny).
Fosfoproteiny, zawierające w swoim składzie prócz aminokwasów reszty kwasu fosforowego

Czym jest Białka znaczenie w Słownik B .