BADANIA VILCACORY co to jest
Co to znaczy BADANIA VILCACORY? Słownik czynnych: in vitro, na zwierzętach i próby kliniczne:wodne.

Czy przydatne?

Definicja Badania vilcacory

Co to znaczy BADANIA VILCACORY: Badania ekstraktów U. tomentosa bez izolacji substancji czynnych: in vitro, na zwierzętach i próby kliniczne:
wodne ekstrakty U. tomentosa indukują in vitro apoptozę (samounicestwienie) i w sposób zależny od stężenia silnie hamują proliferację (podziały, mnożenie się) ludzkich komórek nowotworowych: białaczkowej HL60 i transformowanej wirusem EBV linii chłoniaka z komórek B. Komórki linii białaczkowej K562 są znacząco słabiej podatne na działanie ekstraktu.
w badaniach in vitro ekstrakty Uncaria tomentosa wydają się blokować specyficzne miejsca wiążące receptorów estrogenowych, jednak brak danych na temat ich bezpośredniego działania hamującego w relacji do estrogenów.
wodne ekstrakty U. tomentosa w stopniu zależnym od dawki stymulują makrofagi pęcherzyków płucnych do produkcji interleukiny-1 i -6, co wykazuje na ich mocne właściwości immunostymulujące.
wodne ekstrakty U. tomentosa wykazują właściwości przeciwzapalne w teście hamowania obrzęku wywoływanego karrageniną u szczurów.
wodny ekstrakt U. tomentosa ma mocne właściwości cytoprotekcyjne w relacji do makrofagowej i ludzkich nabłonkowych linii komórkowych poddawanych działaniu czynników indukujących in vitro apoptozę (podziały, mnożenie się) komórek poprzez wywoływanie w nich stresu oksydacyjnego. Jednocześnie ekstrakt ten wykazuje in vitro mocne działanie przeciwzapalne, hamując aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-B i ekspresję genów indukowalnych w uwarunkowaniach stanu zapalnego, specyficznie indukowalnej syntezy tlenku azotu, a również stworzenie azotynów w ludzkich komórkach nabłonkowych i mysiej linii makrofagowej.
metanolowe wyciągi różnych organów U. tomentosa zapobiegają produkcji wolnych rodników i peroksydacji lipidów w uwarunkowaniach in vitro (homogenatach wątroby szczura), z IC50 = 56 - 259 mikrogram/ml, ponadto hamują wolnorodnikowe uszkodzenia cukrowych przedmiotów DNA. Podobne właściwości antyoksydacyjne ma również szeroko użytkowana w chińskiej medycynie ludowej U. rhynchophylla.
w uwarunkowaniach in vitro, u szczurów rasy Sprageu-Dawley wodny ekstrakt U. tomentosa podawany doustnie w dawkach przeliczeniowych w relacji do użytkowanych zazwyczaj u ludzi, w ważny sposób chroni śluzówkę jelitową przed indukowanymi indometacyną uszkodzeniami (tak zwany wrzodami). Hamuje on w śluzówce aktywność mieloperoksydazy, ponadto hamuje w podanych uwarunkowaniach indukowaną indometacyną syntezę metalotionein wątrobowych, których poziom jest miernikiem stanu zapalnego w wątrobie. Dowodzi to silnego in vivo działania przeciwzapalnego.
ekstrakty rośliny i frakcje chromatograficzne z rozdziału ekstraktów łodyg U. tomentosa nie wykazały właściwości mutagennych w badaniach na bakteriach Salmonella typhimurium, z kolei wykazują właściwości antymutagenne w relacji do bakterii poddawanych fotomutagenezie indukowanej 8-metoksy-psoralenem i promieniowaniem ultrafioletowym UVA.
spożywanie poprzez 15 dni ekstraktu U. tomentosa poprzez palacza wywołało znaczący spadek aktywności mutagennej jego moczu, w tym samym teście spożywanie tego ekstraktu nie wywołało pojawienia się takich właściwości w razie niepalącego

Czym jest Badania vilcacory znaczenie w Słownik B .