ANTYBIOTYKI co to jest
Co to znaczy ANTYBIOTYKI? Słownik bakteriostatycznym, niszczące drobnoustroje chorobotwórcze albo.

Czy przydatne?

Definicja Antybiotyki

Co to znaczy ANTYBIOTYKI: Leki o mocnym działaniu bakteriobójczym albo bakteriostatycznym, niszczące drobnoustroje chorobotwórcze albo niszczące ich postęp. Produkowane są z substancji stworzonych w przebiegu mechanizmów życiowych nie wszystkich mikroorganizmów, albo dzięki syntezy.
Nazwa wprowadzona poprzez Sp. akcyjna Waksmana w 1945r. dla produkowanych poprzez mikroorganizmy związków, które nawet w bardzo sporym rozcieńczeniu hamują reprodukcję albo wywołują zniszczenie innych mikroorganizmów.
przeważnie do otrzymywania antybiotyków na skalę przemysłową wykorzystuje się pleśnie i grzyby, nie wszystkie antybiotyki otrzymuje się chemicznie.
Era antybiotyków zaczęła się w 1929r., gdy A. Fleming zaobserwował hamujący wpływ grzyba Penicillium notatum na przyrost hodowli bakterii Staphylococcus. W 1942r. wyizolowana została z Penicillium penicylina, a z bakterii Bacillus brevis tyrotrycyna. W latach 1940-52 wyizolowano między innymi gramicydynę, streptomycynę, chloromycetynę, erytromycynę. Aktualnie w lecznictwie ma wykorzystanie około 100 antybiotyków. Antybiotyki wykazują selektywność toksyczną, co znaczy, iż uszkadzają komórki bakteryjne, a nie wpływają w ten sposób na komórki gospodarza, na przykład ludzkie. W odróżnieniu do powszechnie użytkowanych środków antyseptycznych, które zabijają przewarzająca część mikroorganizmów, antybiotyki wykazują wybiórczość w kierunku ustalonych bakterii: na przykład penicylina działa raczej na bakterie gram dodatnie, streptomycyna - na bakterie gram ujemne, a tetracykliny czy chloramfenikol na gram ujemne i gram dodatnie (szeroki zakres działania).
typy antybiotyków:
penicyliny doustne, działające na gronkowce, oporne na penicylinazę: Oksacylina, Dikloksacyna, Flukloksacylina,
ampicilina i jej analogi - aminopenicyliny: Amoksycylina, Ampicylina, Bakampicilina, Piwampicylina,
acylaminopenicyliny - ureidopenicyliny: Apalcylina, Azlocylina, Mezlocylina, Piperacyna,
cefalosporyny: Cefalotyna, Cefazolina, Cefaleksyna, Cefaklor, Cefadroksyl, Cefuroksym, Cefotium, Cefuroksymaksytyl, Cefamandol, Cefoksytyna, Cefotaksym, Cefmenoksym, Ceftriakson, Ceftyzoksym, Ceftazydym, Latamoksef, Cefsulodyna, Cefoperazon,
dalsze antybiotyki beta-laktamowe: Imipenem/Cilastatyna, Aztreonam,
tetracykliny: Chlortetracyklina, Tetracyklina, Oksytetracyklina, Doksycyklina, Minocyklina,
aminoglikozydy: Gentamycyna, Amikacyna, Spektynomycyna, Tobramycyna,
antybiotyki makrolidowe/linkozamidy: Erytromycyna, Linkomycyna, Klindamycyna,
inhibitory gyrazy - przeciwwskazane u dzieci chinolony: Norfloksacyna, Enoksacyna, Pefloksacyna, Ofloksacyna, Cyprofloksacyna,
antybiotyki glikopeptydowe: Wankomycyna, Telkoplanina,
inne antybiotyki/chemioterapeutyki: Chloramfenikol, Kwas fusydowy, Fosfomycyna, Kotrimoksazol, Polimyksyna B, Metronidazol, Ornidazol, Tynidazol,
leki przeciwwirusowe: Acyklowir, Amantadyna, Azydotymidyna, Gancyklowir, Widarabina,
leki przeciwgrzybicze: Amfoterycyna B, Klotrimazol, Flukonazol, Flucytozyna, Gryzeofulwina, Itrakonazol, Ketokonazol, Mikonazol, Nystatyna.
Druga połowa XX wieku to era antybiotyków. Uratowały one życie wielu ludziom, lecz - użytkowane zbyt powszechnie na choroby, które można wyleczyć innymi metodami - okazały się bronią obosieczną, powodującą sporo niebezpieczeństw. Antybiotyki niszczą naturalną florę bakteryjną jelit, co regularnie prowadzi do zakażenia układu pokarmowego mikroorganizmami chorobotwórczymi

Czym jest Antybiotyki znaczenie w Słownik A .