ALCHEMICY co to jest
Co to znaczy ALCHEMICY? Słownik łączącą chemię z astrologią, kabałą, magią i tym podobne(zwaną.

Czy przydatne?

Definicja Alchemicy

Co to znaczy ALCHEMICY: Ludzie zajmujący się alchemią, a więc "sztuką chemiczną" łączącą chemię z astrologią, kabałą, magią i tym podobne(zwaną filozofią hermetyczną), dzięki której usiłowano zamienić pospolite metale (na przykład rtęć) w złoto stosując mityczny kamień filozoficzny, leczyć wszelakie dolegliwości i przedłużać życie ludzkie.
Alchemicy pracowali nad stworzeniem wszechstronnego, uzdrawiającego i życiodajnego eliksiru. Jednym z najsławniejszych alchemików był Albertus Magnus. Alchemicy wierzyli, iż - tak jak twierdził Arystoteles i Pitagoras - każdą substancję można dostać z 4 pierwiastków fundamentalnych: ziemi, ognia, powietrza i wody wyprowadzonych z materii pierwotnej, obdarzonej dwoma spośród 4 żywiołów: ciepłem, zimnem, suchością albo wilgocią. Alchemicy wprowadzili dodatkowe żywioły: rozpuszczalność (sól), palność (siarka) i metaliczność (rtęć). Poglądy te obalili w XVI w. alchemicy: Paracelsus i Agricola i Boyle, który podał definicję pierwiastka, a również Stahl, który podjął pierwszą próbę wyjaśnienia reakcji chemicznej, wprowadzając w XVII w. definicja flogistonu (flogiston - hipotetyczna substancja uważana w XVII i XVIII w. za przyczynę palności. Wg teorii "flogistonu" - opracowanej poprzez chemików niemieckich J. J. Bechera i J. E. Stahla - wszystkie ciała palne, a zwłaszcza metale, miały składać się z "ziemi" i "flogistonu", a mechanizm spalania - bazować na wydzielaniu flogistonu i uwalnianiu się "ziemi" a więc tlenku. Pod koniec XVIII w. A. Lavoisier wykazał, iż w rzeczywistości spalanie nie bazuje na utracie żadnej substancji, ale na przyłączaniu tlenu. Teoria flogistonu, aczkolwiek absolutnie błędna, przyczyniła się do rozwoju chemii).
Do trwałych zasług alchemików należy opanowanie prostych metod wyodrębniania i oczyszczania substancji: destylacja, ekstrakcja, rozpuszczanie, strącanie, sączenie, krystalizacja, odkrycie licznych soli i wyodrębnienie pod koniec XVII w. 4 pierwiastków: As, Sb, Bi i P

Czym jest Alchemicy znaczenie w Słownik A .