co to jest
Co to znaczy Ego definicja. Czym jest ustalenia jednej z trzech podstruktur osobowości (w okolicy.

Czy przydatne?

Definicja Ego

Co to jest EGO: termin wprowadzony do psychologii poprzez Z. Freuda dla ustalenia jednej z trzech podstruktur osobowości (w okolicy id i superego) Ego jest "odpowiedzialne" za organizację mechanizmów poznawczych i równocześnie stanowi substancję regulującą zachowanie człowieka tam, gdzie dochodzi do nieuniknionych konfliktów miedzy id i superego

Egoizm:
postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w pierwszej kolejności własnym dobrem, korzyścią, uzyskiwaniem przyjemności ego co to jest.
Ektopia:
przesunięcie się nabłonka wyścielającego kanał szyjki macicy nazewnątrz, na tarczę szyjki macicy ego definicja.
Endoskop:
urządzenie do endoskopii wyposażone we swoje źródło światła i układ optyczny w sposób umożliwiający wprowadzenie go w głąb ciała ego co znaczy.
Etiologia:
powstawania chorób i powiązaniu przyczynowym czynnika chorobotwórczego z procesem chorobowym; na przykład w chorobie zakaźnej faktorem etiologicznym jest swoisty drobnoustrój, lecz działający w ego słownik.
Ewolucja Biologiczna:
stopniowego przekształcania się organizmów zachodzący pośrodku wielu pokoleń w toku historii Ziemi. Istotą ewolucji jest dostosowanie się (adaptacja) organizmów do środowiska życia. Obejmuje ona ego znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Ego znaczenie w Słownik E .