CHEMIOTERAPIA co to jest
Co to znaczy Chemioterapia definicja. Czym jest drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki.

Czy przydatne?

Definicja Chemioterapia

Co to znaczy: pokonywanie chorób infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Na podstawie budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące ekipy: a) leki alkilujące (na przykład cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (na przykład metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (na przykład daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (na przykład winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (na przykład prokarba-zyna i in.)

Czym jest Chemioterapia znaczenie w Słownik C .