SKALA APGAR co to jest
Co to znaczy Apgar skala definicja. Czym jest powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia.

Czy przydatne?

Definicja Apgar skala

Co to znaczy: skala przygotowana poprzez Wirginię Apgar w 1953 r. powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo potrzeby dłużej) i określenia wskazań do rozpoczęcia i kontynuacji resuscytacji. Obejmuje ona ocenę: czynności serca, oddechu, napięcia mięśniowego, zabarwienia skóry i reakcji obronnej na drażnienie błony śluzowej nosa. Oceny dokonuje się w punktacji od O do 2 punktów. Max. suma punktów 10 świadczy o dobrym stanie zdrowia noworod­ka (p. tab. ? Ocena noworodka wg skali Apgar). Aktualnie uważane jest, iż tylko bardzo niskie wartości w skali Apgar - 3 i poniżej (noworodek blady, wiotki, nieoddychający, ze zwolnioną czynnością serca), i utrzymujące się ponad 10, a nawet 15 min. rokują źle zarówno co do życia dziecka, jak i wy­stępowania u niego w przyszłości trwałych objawów uszkodzenia mózgu. Noworodki z wartością w skali Apgar 3 ? 5 (sine, wolno, nieregularnie oddychające i z obniżonym napięciem mięśniowym) wyrównującą się przed 10 minutą życia rozwijają się zazwyczaj w przyszłości poprawnie. Niskie wartości w skali Apgar utrzymujące się w okresie ponad 10 min. nie przesądza­jąc same poprzez się o złej prognozie roz­wojowej dziecka, powinny jednak być syg­nałem alarmowym dla neonatologa i stano­wić uzasadnione wskazanie do włączenia takich dzieci do ekipy zagrożenia okołoporodowego, w szczególności wówczas gdy w póź­niejszym okresie noworodkowym wystąpią inne symptomy zaburzenia czynności mózgu

Czym jest Apgar skala znaczenie w Słownik A .