MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI co to jest
Co to jest STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Definicja angielskiego: international relations) - relacje.

Czy przydatne?

Co to jest stosunki międzynarodowe

Definicja STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: relacje międzynarodowe (z angielskiego: international relations) - relacje socjalne kształtujące się powyżej granicami krajów; dotyczą w pierwszej kolejności stosunku pomiędzy krajami, lecz również innymi podmiotami występującymi na arenie międzynarodowej (na przykład organizacjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwami, związkami religijnymi, partiami politycznymi, nawet osobami fizycznymi).
Z racji na treść odznacza się 3 fundamentalne typy stosunków międzynarodowych: polityczne, gospodarcze i socjalne. Międzynarodowe relacje polityczne dotyczą głownych interesów państwa: bezpieczeństwa, przetrwania i rozwoju, kwestii wojskowych. Międzynarodowe relacje gospodarcze obejmują handel zagraniczny, międzynarodowy przepływ siły roboczej, kapitału, technologii, usług, integrację gospodarczą. Międzynarodowe relacje socjalne obejmują kulturę, oświatę, sport, turystykę, naukę, problemy ekologiczne.w odróżnieniu do stosunków wewnętrznych relacje międzynarodowe mają charakter zdecentralizowany, bo zachodzą pomiędzy podmiotami, które są sobie równe, od siebie niezależne i nie mają nad sobą władzy. Powszechnie przyjmuje się, iż zakres stosunków międzynarodowych ulega stałemu rozszerzeniu między innymi przez wzgląd na rozwojem technicznym ułatwiającym kontakty międzynarodowe, szybkim wzrostem podmiotów występujących na arenie międzynarodowej, pojawianiem się nowych problemów wymagających współpracy międzynarodowej i potrzeb socjalnych niemożliwych do zaspokojenia wyłącznie środkami narodowymi

Czym jest stosunki międzynarodowe znaczenie w Słownik S .