Definicja samobójstwo znaczy: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują pojęcie.

Co to jest Samobójstwo

Jest pomocne?

Co to znaczy samobójstwo

Wyjaśnienie: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej "estetyczne" rodzaje śmierci (na przykład otrucie lekami, gazem), mężczyźni zaś bardziej gwałtowne, jak np. rzucenie się pod koła pojazdu, czy skok z wysokości. W sporym procencie samobójstwa są powiązane z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję, schizofrenię i alkoholizm. Niekiedy społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności sprzyjające popełnieniu samobójstwa. Odznacza się trzy przyczyny popełnienia samobójstwa: przeciwko społeczeństwu (samobójstwo egoistyczne), dla dobra społeczeństwa (samobójstwo altruistyczne) i samobójstwo dokonywane w momentach kryzysowych (tak zwany samobójstwo anomiczne). Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa: pora roku: wiosna i jesień; dni tygodnia: poniedziałek i wtorek; wiek ponad 45 r.ż.; płeć męska; rozwód albo owdowienie; osamotnienie; zła przypadek materialna; strata pracy; samobójstwo wśród osób bliskich; przewlekłe dolegliwości somatyczne; przewlekłe bóle; nieuleczalne dolegliwości; sygnały samobójstwa; złowieszczy spokój; depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami samobójczymi; nadużywanie alkoholu; schizofrenia w szczególności z omamami słuchowymi rozkazującymi; zaburzenia osobowości. Zespół charakterystycznych zachowań dla osoby mającej popełnić samobójstwo zwany jest zespołem presuicydalnym. Człowiek chory na depresję i planujący samobójstwo może zdecydować się na zabicie bliskich. U chorego motywem może być chęć chronienia ich przed sytuacją bez wyjścia, nieszczęściem i cierpieniem, również przed prześladowaniem, aresztowaniem i innym zagrożeniem. Zamiary samobójcze, w szczególności u człowieka z czynnikami ryzyka samobójstwa, nie mogą być lekceważone. Otoczenie takiego człowieka powinno skłonić go do niezwłocznego skontaktowania się z psychiatrą albo psychologiem. Nie powinno się takiej osoby pozostawiać w samotności, należy zabezpieczyć dostęp do trucizn, leków i innych narzędzi samobójczych. Jeśli chory człowiek z zagrożeniem samobójstwem nie wyraża zgody na hospitalizację może być przyjęty na leczenie psychiatryczne bez zgody. Pozwala na to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 r. Istotną rolę w zapobieganiu samobójstwom odgrywają również telefony zaufania. Autor: doktor psychiatra Marek Krzystanek Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny

Inne definicje medyczne jak Samobójstwo na literę S.