Co to jest Samobójstwo

Definicja samobójstwo znaczy: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują pojęcie.

Czy pomocne?

Co to znaczy samobójstwo

Wyjaśnienie: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej "estetyczne" rodzaje śmierci (na przykład otrucie lekami, gazem), mężczyźni zaś bardziej gwałtowne, jak np. rzucenie się pod koła pojazdu, czy skok z wysokości. W sporym procencie samobójstwa są powiązane z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję, schizofrenię i alkoholizm. Niekiedy społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności sprzyjające popełnieniu samobójstwa. Odznacza się trzy przyczyny popełnienia samobójstwa: przeciwko społeczeństwu (samobójstwo egoistyczne), dla dobra społeczeństwa (samobójstwo altruistyczne) i samobójstwo dokonywane w momentach kryzysowych (tak zwany samobójstwo anomiczne). Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa: pora roku: wiosna i jesień; dni tygodnia: poniedziałek i wtorek; wiek ponad 45 r.ż.; płeć męska; rozwód albo owdowienie; osamotnienie; zła przypadek materialna; strata pracy; samobójstwo wśród osób bliskich; przewlekłe dolegliwości somatyczne; przewlekłe bóle; nieuleczalne dolegliwości; sygnały samobójstwa; złowieszczy spokój; depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami samobójczymi; nadużywanie alkoholu; schizofrenia w szczególności z omamami słuchowymi rozkazującymi; zaburzenia osobowości. Zespół charakterystycznych zachowań dla osoby mającej popełnić samobójstwo zwany jest zespołem presuicydalnym. Człowiek chory na depresję i planujący samobójstwo może zdecydować się na zabicie bliskich. U chorego motywem może być chęć chronienia ich przed sytuacją bez wyjścia, nieszczęściem i cierpieniem, również przed prześladowaniem, aresztowaniem i innym zagrożeniem. Zamiary samobójcze, w szczególności u człowieka z czynnikami ryzyka samobójstwa, nie mogą być lekceważone. Otoczenie takiego człowieka powinno skłonić go do niezwłocznego skontaktowania się z psychiatrą albo psychologiem. Nie powinno się takiej osoby pozostawiać w samotności, należy zabezpieczyć dostęp do trucizn, leków i innych narzędzi samobójczych. Jeśli chory człowiek z zagrożeniem samobójstwem nie wyraża zgody na hospitalizację może być przyjęty na leczenie psychiatryczne bez zgody. Pozwala na to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 r. Istotną rolę w zapobieganiu samobójstwom odgrywają również telefony zaufania. Autor: doktor psychiatra Marek Krzystanek Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny

Inne definicje medyczne jak Samobójstwo na literę Słownik na S .