PADACZKA co to jest
Definicja padaczka znaczy: wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych.

Czy przydatne?

Co to znaczy padaczka

Wyjaśnienie: Padaczka (odmiennie: epilepsja, "dolegliwość św. Walentego") to zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu takich jak: 1. padaczkorodne uszkodzenia mózgu:w okresie życia płodowego (między innymi różyczka matki, toksoplazmoza, zatrucie ciążowe i inne dolegliwości matki, urazy, niedotlenienie płodu);
uszkodzenia okołoporodowe (urazy mechaniczne, krwotoki wewnątrzczaszkowe, niedotlenienie w trakcie powikłań okołoporodowych i inne);
moment poporodowy (zapalenia opon i mózgu, dolegliwości naczyniowe mózgu; otwarte i zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe; impulsy toksyczne - na przykład zatrucia alkoholem, ołowiem, tlenkiem węgla; guzy mózgu - nowotwory, wągrzyca, bąblowiec; dolegliwości wrodzone, inicjalnie kupione albo dziedziczne - wady rozwojowe mózgu, lipidozy, fakomatozy, zespół Downa i tym podobne 2. "padaczki metaboliczne" (w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, hipokalcemii, hipoglikemii i tak dalej).
Padaczka charakteryzuje się występowaniem tak zwany napadów padaczkowych; napady mogą mieć charakter drgawek uogólnionych albo ograniczonych do pewnych części ciała, rozmaitych reakcji ruchowych, zaburzeń świadomości, doznań zmysłowych, nagłych zmian nastroju. Napady padaczkowe w formie tak zwany drgawkowych napadów abstynencyjnych spotykane są także u osób uzależnionych od alkoholu.
Patrz również: padaczka alkoholowa.
Oprac: dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest padaczka znaczenie w Słownik P .