ODWYKOWEGO LECZENIA OBOWIĄZEK co to jest
Definicja obowiązek leczenia odwykowego znaczy: późniejszymi nowelizacjami, jeśli osoba uzależniona.

Czy przydatne?

Co to znaczy obowiązek leczenia odwykowego

Wyjaśnienie: Odpowiednio z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku i jej późniejszymi nowelizacjami, jeśli osoba uzależniona od alkoholu (opinię w przedmiocie uzależnienia wydaje biegły specjalista) przez wzgląd na piciem alkoholu "skutkuje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój albo porządek publiczny" - może zostać zobowiązana poprzez sąd do poddania się leczeniu w stacjonarnym albo niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 24-33).
Przyg. dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest obowiązek leczenia odwykowego znaczenie w Słownik O .