RODZINA MAŁŻEŃSTWO co to jest
Definicja małżeństwo i rodzina znaczy: zdolności małżonków dbania o wzajemne stosunki, zdolność.

Czy przydatne?

Co to znaczy małżeństwo i rodzina

Wyjaśnienie: Małżeństwo jest organizacją odpowiadającą istotnym ludzkim potrzebom. Trwałość małżeństwa zależy od zdolności małżonków dbania o wzajemne stosunki, zdolność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
Cykle życia rodzinnego przebiegają zwykle od narzeczeństwa, przez inicjalne małżeństwo bez dzieci, narodziny dzieci, rodzinę z dziećmi w wieku szkolnym, usamodzielnianie się dzieci ("puste gniazdo") do emerytury i starości. Każda z faz rozwoju rodziny rządzi się własnymi prawidłowościami, w każdej mogą pojawiać się specyficzne problemy.
Rodzina jest systemem zorganizowanym, posiadającym pewną strukturę, ulegającym ciągłym przekształceniom, dążącym do zachowania równowagi i dostosowania się do zachodzących zmian. Stąd zachowanie człowieka, jego problemy emocjonalne, można w pełni zrozumieć tylko w kontekście społecznym, w jakim się pojawiają. Niekiedy konflikt dla rodziny zostaje skierowany na wybraną osobę w rodzinie, która staje się wówczas "identyfikowanym pacjentem" (na przykład w wypadku, gdy głęboko skonfliktowani małżonkowie zgłaszają się do poradni w kwestii problemów w nauce dziecka, nie licząc problemy w stosunku pomiędzy nimi).
Środowisko rodzinne ma spory wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Wpływ ten jest największy w pierwszych latach życia dziecka. Trwają udane próby znalezienia wspólnych cech rodzin, powodujących określone zaburzenia u swoich członków. Wykrywa się pewne ogólne prawidłowości, które jednak nie są bezwyjątkowe. Aczkolwiek można wskazać pewne ogólne zależności pomiędzy ustaloną dysfunkcją w rodzinie pochodzenia a późniejszymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, to jednak wpływ rodziców modyfikowany jest poprzez wrodzone właściwości dziecka i wpływy środowiska społecznego (rodzeństwa, dalszej rodziny, sąsiadów, grup rówieśniczych, nauczycieli, duchownych, i tym podobne). Aktualnie coraz więcej zwolenników zdobywa pogląd, iż do podobnego zespołu zaburzeń może dojść wieloma drogami i odwrotnie - podobne impulsy patogenne mogą u różnych osób spowodować różne efekty.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest małżeństwo i rodzina znaczenie w Słownik M .