AUTONOMICZNY WEGETATYWNY co to jest
Definicja autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (AUN) znaczy: podtrzymywania życia biologicznego.

Czy przydatne?

Co to znaczy autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (AUN)

Wyjaśnienie: Część układu nerwowego odpowiedzialna za kontrolę czynności fizjologicznych, koniecznych dla podtrzymywania życia biologicznego. AUN odpowiada za funkcje przebiegające bez naszej kontroli i poza naszą świadomością (oddychanie, akcja serca, mechanizmy wewnątrzwydzielnicze i tym podobne), podtrzymuje mechanizmy życiowe także w stanach ograniczonej albo zniesionej świadomości (sen, strata przytomności).
Autonomiczny układ nerwowy złożona jest z części sympatycznej (in. współczulnej) i parasympatycznej (in. przywspółczulnej).
Sympatyczna gałąź AUN odpowiada za mechanizmy mobilizacji organizmu, w przypadkach wymagających podjęcia zdecydowanych, czynnych działań przystosowawczych (te mechanizmy to przyrost napięcia mięśni szkieletowych, przyrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca, uwalnianie glukozy do krwiobiegu i inne) a zatem za szybkie i niejako automatyczne przygotowanie organizmu do czekającego go wysiłku, zazwyczaj związanego z koniecznością podjęcia walki i/albo ucieczki. Część parasympatyczna z kolei odpowiedzialna jest za powrót organizmu do stanu fizjologicznej równowagi, zwykle wtedy, gdy niebezpieczeństwo minie albo z innych powodów przestanie być spostrzegane.
Obie gałęzie wykazują więc działanie antagonistyczne.
AUN jest układem odgrywającym w psychologii człowieka ogromną rolę. Mechanizmy regulowane poprzez wegetatywny układ nerwowy mają zasadnicze znaczenie dla codziennego funkcjonowania człowieka, pobudliwość tego układu w znacznej mierze ustala także typ emocjonalnej konstrukcji określonej osoby. Cechy i działanie AUN stanowią biologiczną podstawę temperamentu. Są także fizjologicznym podłożem i komponentem reakcji lękowych.
Nadmierna i regularnie nieuzasadniona aktywność współczulnej części tego układu (nadmierna aktywizacja i mobilizacja organizmu) leży u podstaw zaburzeń o charakterze psychosomatycznym (nazywanych także chorobami z przystosowania). Odpowiednikiem może być trwałe nadciśnienie tętnicze, występujące u osób zbyt nerwowych, u których reakcja mobilizacyjna zdarza się zbyt regularnie, nawet w przypadkach nie niosących ze sobą żadnego niebezpieczeństwa.
Działanie AUN jest w znacznej mierze niezależne od naszej woli, stąd także jego nazwa.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest autonomiczny (wegetatywny znaczenie w Słownik A .