Fishera równanie

Oceń przydatność:

+       -

Równanie wymiany Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do tego, że istnieje długookresowy związek pomiędzy tempem, w jakim bank centralny zwiększa ilość pieniądza w gospodarce, a dynamiką cen. Zależność tę – w najprostszej formie – przedstawia tzw. równanie wymiany Fishera (zaproponowane na początku XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Irvinga Fishera), mówiące że: M V = P X, gdzie: M - ilość pieniądza w gospodarce (podaż pieniądza); V – szybkość obiegu pieniądza, P - poziom cen; X - wolumen transakcji. Równanie to mówi, że jeśli silnie zwiększymy ilość pieniądza w gospodarce (wzrośnie M), a zwyczaje konsumentów i podmiotów gospodarczych co do szybkości obrotu pieniądzem nie ulegną zmianie (V się nie zmieni), wystąpi presja na wzrost cen P (bowiem wolumen transakcji, X, nie może gwałtownie wzrosnąć). Równanie wymiany Fishera leży u podstaw teorii ekonomicznej zwanej monetaryzmem, wiążącej inflację wyłącznie z podażą pieniądza. Nie wszyscy ekonomiści zgadzają się w pełni z takim postawieniem sprawy. Można przecież również wierzyć w to, że w krótkim okresie skutkiem wzrostu podaży pieniądza może być często nie wzrost cen, ale produkcji. Jednak w zasadzie wszyscy ekonomiści godzą się z takim podejściem w długim okresie.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę R

Inne definicje:

  • KRYZYS WALUTOWY - Kryzys walutowy to silny spadek kursu walutowego, połączony
  • Zwrot podatku - Zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w
  • Zysk krańcowy - Wielkość o jaką zmieni się zysk w wyniku sprzeda&
  • Obszar walutowy - 1) Bliskie związki w zakresie polityki monetarnej i rynków
  • Portera 5 sił - Metoda analizy sytuacji w branży, w której działa dane

Zwrot podatku za pracę.