FHERA RÓWNANIE co to jest
Definicja RÓWNANIE FISHERA oznacza: Równanie zamiany Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością.

Czy przydatne?

Co to jest RÓWNANIE FISHERA

Definicja: Równanie zamiany Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do tego, że istnieje długookresowy związek pomiędzy tempem, w jakim bank centralny zwiększa ilość pieniądza w gospodarce, a dynamiką cen. Zależność tę – w najprostszej formie – przedstawia tak zwany równanie zamiany Fishera (zaproponowane na początku XX wieku poprzez amerykańskiego ekonomistę Irvinga Fishera), mówiące że: M V = P X, gdzie: M - ilość pieniądza w gospodarce (podaż pieniądza); V – błyskawicznieść obiegu pieniądza, P - poziom cen; X - wolumen transakcji. Równanie to mówi, że jeśli silnie zwiększymy ilość pieniądza w gospodarce (wzrośnie M), a zwyczaje konsumentów i podmiotów gospodarczych co do błyskawicznieści obrotu pieniądzem nie ulegną zmianie (V się nie zmieni), wystąpi presja na przyrost cen P (gdyż wolumen transakcji, X, nie może gwałtownie wzrosnąć). Równanie zamiany Fishera leży u podstaw teorii ekonomicznej zwanej monetaryzmem, wiążącej inflację wyłącznie z podażą pieniądza. Nie wszyscy ekonomiści zgadzają się w pełni z takim postawieniem kwestie. Można przecież również wierzyć w to, że w krótkim okresie efektem wzrostu podaży pieniądza może abyć często nie przyrost cen, lecz produkcji. Jednak w zasadzie wszyscy ekonomiści godzą się z takim podejściem w długim okresie

Czym jest RÓWNANIE FISHERA znaczenie w Słownik R .