INWESTYCYJNA DZIAŁALNOŚĆ co to jest
Definicja Działalność inwestycyjna oznacza: Obejmuje zapłatę z tytułu nabycia i sprzedaży.

Czy przydatne?

Co to jest Działalność inwestycyjna

Definicja: Obejmuje zapłatę z tytułu nabycia i sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu

Czym jest Działalność inwestycyjna znaczenie w Słownik D .