Strukturalny deficyt

Oceń przydatność:

     

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby gdyby nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę D

Inne definicje:

  • GIEŁDA - Giełda jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje
  • Emisja akcji - Sprzedaż akcji; forma zdobywania przez firmę środków
  • ECOFIN - Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Rada ECOFIN), zajmuje się
  • RYNEK - Rynek jest umownym miejscem, na którym osoby i instytucje chc&#
  • Podstawowe stopy procentowe - Ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy

Zwrot podatku za pracę.