Strukturalny deficyt

Oceń przydatność:

     

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby gdyby nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę D

Inne definicje:

  • RTX - Indeks cen spółek o największej kapitalizacji notowanych na
  • Recesja - Spadek produkcji i spożycia w gospodarce. Przyjmuje się, że recesja
  • Czek podróżny - Imienny dokument finansowy używany przez osoby podróż
  • Europejska Jednostka Walutowa - (European Currency Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska speł

Zwrot podatku za pracę.