Strukturalny deficyt

Oceń przydatność:

     

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby gdyby nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę D

Inne definicje:

  • Towary - Dobra ekonomiczne które służą realizacji potrzeb
  • Transakcje gotówkowe - Transakcje dokonywane przy użyciu banknotów i monet
  • Czek podróżny - Imienny dokument finansowy używany przez osoby podróż

Zwrot podatku za pracę.