Strukturalny deficyt

Oceń przydatność:

     

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby gdyby nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę D

Inne definicje:

  • Prawa do akcji (PDA) - Umożliwiają nabywcom akcji nowej emisji ich odsprzedanie
  • Okres odsetkowy - Okres, za jaki są rozliczane i płacone odsetki od kredytu
  • UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska jest obszarem gospodarczym, na którym
  • Goodwill - Określenie odpowiadające wartości firmy, a więc
  • INFLACJA - Inflacja jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen w

Zwrot podatku za pracę.