Strukturalny deficyt

Oceń przydatność:

     

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby gdyby nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.

Inne pojęcia z ekonomii zwrotu podatku na literę D

Inne definicje:

  • Blacka Scholesa model - Jeden z najbardziej popularnych modeli służących do wyceny opcji
  • Goodwill - Określenie odpowiadające wartości firmy, a więc
  • Moodys - Jedna z największych światowych agencji ratingowych
  • Osoba fizyczna - To każdy człowiek; osoba fizyczna dysponuje zdolności&

Zwrot podatku za pracę.