BROM co to jest
Co to znaczy BROM - symbol Br (z łac. bromum)? Słownik ekipie VII, w ekipie głównej fluorowców.

Czy przydatne?

Definicja Brom

Co to znaczy BROM - SYMBOL BR (Z ŁAC. BROMUM): Pierwiastek chemiczny, w układzie okresowym położony w ekipie VII, w ekipie głównej fluorowców. Odkryty poprzez francuskiego chemika A. J. Balarda w 1826r. w solankach Morza Śródziemnego. Nazwa "brom" pochodzi od greckiego słowa "bromos", co znaczy smród. Brom jest czerwonoczarną cieczą o ostrym, nieprzyjemnym zapachu, wydzielającą żółtobrązowe pary. Działa żrąco na skórę, wywołuje trudno gojące się oparzenia. Temp. topnienia: - 7,2° C, temp. wrzenia: 58,8° C, gęstość: 3,12 g/cm3 (przy dwudziestu stopniach Celsjusza).
Wolny brom i jego pary składają się z dwuatomowych cząsteczek Br2. Pierwiastek ten jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, benzenie, chloroformie. Nasycony wodny roztwór bromu (około trzech proc.) nazywa się wodą bromową. Poniżej temp. 5,8° C z wody bromowej wykrystalizowują się ciemnoczerwone kryształy hydratu Br2 · 8H2O.
Naturalny pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów trwałych: 79Br i 81Br. Spore znaczenie praktyczne ma izotop promieniotwórczy 82Br, dzięki którego zbadano systemy bromowania związków organicznych. W przyrodzie brom występuje w pierwszej kolejności w formie rozpuszczalnych bromków w wodzie morskiej.
Wolny brom jest dość czynny chemicznie, mniej niż chlor, lecz bardziej niż jod. Reaguje z większością pierwiastków, w związkach wykazuje stopnie utlenienia: -1, +1, +4, +5, +6. Wypiera jod z jodków odpowiednio z reakcją: 2KI + Br2 + 2KBr + I2, sam z kolei jest wypierany z bromków poprzez chlor. Podobnie jak chlor - z tlenem bezpośrednio nie reaguje - tlenki bromu otrzymuje się sposobami pośrednimi.
Brom jest otrzymywany jako wytwór uboczny w trakcie eksploatacji soli potasowo-magnezowych, a również z solanek różnego pochodzenia. W przemyśle użytkowany w pierwszej kolejności do bromowania związków organicznych. Bromek srebrowy AgBr jest składnikiem emulsji fotograficznych. Bromki: potasowy (KBr), sodowy (NaBr) i amonowy (NH4Br) wzmagają mechanizmy hamowania w korze mózgowej i są stosowane w farmacji jako środki uspokajające

Czym jest Brom znaczenie w Słownik B .